wtorek, 15 listopad 2016 16:07

e-rejestracja pomoc

1. eRejestracja

System eRejestracja przeznaczony jest dla użytkowników, którzy chcą dokonać rezerwacji wizyty u wybranego lekarza dla wybranej poradni. Użytkownik może umawiać się na wizyty, odwoływać je oraz zmieniać terminy już zarezerwowanych. Aby wykonywać wymienione czynności, użytkownik musi posiadać aktywne konto. Portal posiada standardowy szablon wczytywany domyślnie podczas wejścia na stronę, istnieje również szablon owysokim kontraście oraz powiększonej czcionce, stworzony dla osób posiadających osłabiony wzrok. Zmiana pomiędzy stylami strony możliwa jest po naciśnięciu ikony oka znajdującej się wprawym górnym rogu ekranu. Napisy, widoczne po włączeniu alternatywnego wyglądu, pozwalają na zmianę rozmiaru czcionki.

2. Utworzenie konta

Dokonanie rezerwacji terminu jest możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik posiada aktywne kontow systemie. Aby utworzyć konto należy nacisnąć przycisk Utwórz konto znajdujący się na pasku menu. Na portalu istnieją trzy możliwości zarejestrowania konta: metodą tradycyjną, poprzez konto ePUAP oraz podpis cyfrowy. Niektóre opcje mogą zostać wyłączone przez administratora. Konto tradycyjne utworzone jest wsposób znany na wielu portalach, wymagane jest jednak, by formularz wypełnić danymi zgodnymi zprawdą (dane będą weryfikowane w późniejszym etapie). Jest to niezbędny wymóg do uniknięcia przeszkód wdalszym użytkowaniu portalu. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane, reszta nie jest obowiązkowa. Po wypełnieniu formularza należy użyć przycisku Utwórz konto znajdującego się pod formularzem. System wtym momencie zweryfikuje poprawność danych ijeśli zostały wprowadzone niezgodnie zwymogami, utworzenie konta nie powiedzie się, aużytkownik zostanie poinformowany onieprawidłowościach poprzez odpowiednie komunikaty. Aby je odczytać, należy najechać kursorem myszy na pole zczerwoną ramką. Po poprawieniu błędów ponownie nacisnąć przycisk Utwórz konto.

3. Logowanie do systemu

Logowanie dostępne jest dla użytkownika posiadającego aktywne konto wsystemie eRejestracja. Kliknięcie przycisku Zaloguj się” zamieszczonego w głównym menu przeniesie na stronę logowania. Po wykonaniu logowania użytkownik zostanie zalogowany i przeniesiony na stronę główną portalu.

4. Rezerwacja wolnego terminu

Zarezerwowanie terminu dostępne jest po naciśnięciu przycisku Wolne terminy, znajdującego się w głównym menu aplikacji. Zarezerwowanie terminu ułatwione jest poprzez określenie parametrów wyszukiwania. Pozwalają zawężać wyszukiwane wizyty do tych, które interesują użytkownika. Parametry dostępne są zpoziomu podmenu, przełączać można się między nimi manualnie bądź używając przycisków strzałek. Użytkownik posiada możliwość wybrania świadczeniodawcy, specjalności, świadczenia, osoby personelu, daty wizyty oraz jej typu. Przywrócenie domyślnych ustawień wyszukiwania wywołuje przycisk Wyczyść filtr. Wizyty zgodne zustawionymi parametrami zostaną wyświetlone po naciśnięciu przycisku Wyszukaj. Rezerwacja terminu odbywa się poprzez użycie przycisku Rezerwuj, anastępnie potwierdzenie dokonania rezerwacji przyciskiem Wyślij. Należy pamiętać, że rezerwowanie wizyt jest możliwe wyłącznie dla zalogowanego użytkownika.

5. Moje konto

Po zalogowaniu wgłównym menu aplikacji znajduje się przycisk Moje konto. Zakładka umożliwia zarządzanie kontem oraz rezerwacjami.

5.1. Zmień dane

W celu zmiany danych użytkownika, należy wzakładce Moje konto wybrać opcję Zmień dane. Użytkownik posiada możliwość zmiany nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email oraz numeru telefonu komórkowego. Pozostałe dane są tylko do odczytu inie mogą zostać edytowane. Jeśli istnieje konieczność zmiany któregoś znieaktywnych pól, należy powiadomić świadczeniodawcę.

5.2. Zmień hasło

Zmiana hasła użytkownika dostępna jest zmenu Moje konto po wybraniu opcji Zmień hasło. Po otworzeniu strony należy wypełnić wszystkie pola oraz nacisnąć przycisk Zmień dane. Na adres e-mail użytkownika przyjdzie email zkodem aktywującym zmianę hasła.

5.3. Moje rezerwacje

Aby zobaczyć zarezerwowane przez użytkownika terminy, należy otworzyć Moje rezerwacje zmenu Moje konto. Istnieje możliwość wybrania parametrów wyszukiwania wizyt poprzez wykorzystanie rozwijanych list. Po ustaleniu opcji wyszukiwania wizyt wcelu ich wyświetlenia należy nacisnąć przycisk Wyszukaj

6. Subkonta

Funkcjonalność dostępna tylko dla wybranych świadczeniodawców. Subkonto jest kontem stworzonym dla podopiecznego przez opiekuna. Istnieje możliwość dodawania, zarządzania oraz usuwania subkont poprzez menu "Moje konto". Zarządzanie subkontem odbywa sięz poziomu konta opiekuna.

7. Zamawianie recept

Funkcjonalność dostępna tylko dla wybranych świadczeniodawców. Użytkownik portalu eRejestracja posiada możliwość zamówienia wizyty receptowej na leki, które zostały mu dawniej przepisane (leki stałe) izarejestrowane wsystemie mMedica. Zarezerwowanie wizyty receptowej możliwe jest po naciśnięciu na Zamów receptę” w menu Moje konto. Zwyświetlonych list należy wybrać odpowiedniego świadczeniodawcę, specjalność oraz personel, anastępnie użyć przycisku Wyszukaj wcelu załadowania dostępnych leków. Lekarstwa, które mają zostać wypisane na recepcie, należy dodać do tabeli poprzez kliknięcie na ich nazwę, anastępnie zatwierdzić wybór naciskając Zatwierdź leki. Jeśli wszystkie czynności zostały wykonane poprawnie, na adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia wizyty receptowej.

8. Najczęściej zadawane pytania

8.1 Jak skontaktować się z administratorem?

Adres administratora znajduje się wstopce udołu strony.

8.2 Na stronie/formularzu pojawiły się pola z czerwonym obramowaniem.

Oznacza to, że użytkownik przy wprowadzaniu danych popełnił błąd. Należy poprawić wszystkie pola oznaczone czerwonym obramowaniem.

8.3 W formularzu tworzenia konta użytkownika brakuje mojej miejscowości.

Należy w takiej sytuacji skontaktować się zadministratorem systemu wcelu dodania miejscowości.

8.4 Brak wiadomości e-mail z linkiem aktywacyjnym po założeniu konta.

Jeśli wiadomość e-mail nie została dostarczona w przeciągu 1 godziny, należy skontaktować się zadministratorem.

8.5 Przy logowaniu pojawiła się wiadomość: „Użytkownik jest zablokowany”.

Oznacza to, że przekroczona została liczba niepoprawnych (zbłędnymi danymi) logowań, wzwiązku zczym konto zostało zablokowane. Wcelu odblokowanie konta należy skontaktować się z administratorem.

8.6 Przy logowaniu pojawiła się wiadomość: „Użytkownik nie istnieje”.

Użytkownik nie istnieje w systemie. Jeśli użytkownik jest pewny, że posiada konto o podanej przez siebie nazwie, należy skontaktować się zadministratorem.

8.7 Przy logowaniu pojawiła się wiadomość: „Logowanie z numeru IP jest zablokowane. Prosimy o kontakt z administratorem.".

Ze względów bezpieczeństwa logowanie zadresu IP użytkownika zostało zablokowane. Należy skontaktować się zadministratorem.

8.8 Podczas rezerwacji terminu wyświetlony został komunikat: „W zadanym okresie istnieje już rezerwacja”.

Oznacza to, że termin jest już zajęty. Należy wybrać inny termin.

 

Czytany 4791 razy
Więcej w tej kategorii: « Gabinet zabiegowy POZ